ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НОВИЙ ФОРМАТ ОСВІТИ» (надалі ГО) створена з метою формування майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень, і використання даного майна для здійснення діяльності, спрямованої на сприяння створенню, розвитку, поширенню та впровадженню принципів відкритої освіти нового формату за рахунок залучення сучасних технологій, методів і новітніх концепцій; розвиток культури відкритого навчання на всіх рівнях освіти: дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти; розвиток культури доступу людини до освіти.

1. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1.1. Дана публічна оферта (далі – “Оферта”) є пропозицією ГО, реквізити якої вказані в розділі 5, укласти з будь-якою особою, яка відгукнеться на Оферту (далі – “УЧАСНИК”), договір на участь у Проекті «СпільноСад» (далі – “Договір”), на умовах, передбачених нижче.

1.2. Оферта є публічною офертою відповідно до законів України.

1.3. Оферта є безстроковою і діє до дня, наступного за днем ​​розміщення на Сайті повідомлення про відміну Оферти. ГО вправі скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин.

1.4. У Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня, наступного за днем ​​їх розміщення на Сайті.

1.5. Недійсність однієї або декількох умов Оферти не тягне недійсності всіх інших умов Оферти.

2. УМОВИ ОФЕРТИ

2.1. Проект «СпільноСад» проводиться ГО в рамках виконання своїх статутних завдань. Загальні умови та правила участі у Проекті викладені в документі «СпільноСад. Як це працює?». Початок Проекту «СпільноСад» – 01 жовтня 2021 року.

2.2. Гарантійний разовий внесок за участь УЧАСНИКА у Проекті «СпільноСад» – 10 000 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ.

2.3. Щомісячний внесок УЧАСНИКА за участь у Проекті «СпільноСад» – 10 800 грн. (десять тисяч вісімсот грн. 00 коп.), без ПДВ.

2.4. Сплата внесків здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на зазначений у цій Оферті розрахунковий рахунок ГО.

3. ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ДО ОФЕРТИ

3.1. Договір укладається шляхом акцепту оферти УЧАСНИКОМ.

3.2. Оферта вважається акцептованою УЧАСНИКОМ шляхом перерахування гарантійного разового внеску в розмірі, визначеному в п. 2.2., на користь ГО за реквізитами, вказаними в розділі 5, із зазначенням «Внески на здійснення статутної діяльності. ПІБ платника» в рядку «призначення платежу».

3.3. Вчинення УЧАСНИКОМ дій, передбачених пунктом 3.2 Оферти, вважається акцептом оферти відповідно до закону України.

3.4. Датою акцепту оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від УЧАСНИКА на розрахунковий рахунок ГО.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1 Здійснюючи дії, передбачені цією офертою, УЧАСНИК підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цієї Оферти, документом «СпільноСад. Як це працює?», цілями діяльності ГО, має повне право на їх вчинення і повністю приймає умови цієї Оферти.

4.2. Гарантійний разовий внесок повертається УЧАСНИКУ в наступних випадках:

– відмови УЧАСНИКА від участі в Проекті «СпільноСад» до 1 жовтня 2021р.;

– неможливості ГО з будь-яких причин розпочати Проект «СпільноСад» з 1 жовтня 2021р., якщо інша дата початку Проекту для УЧАСНИКА не узгоджена окремо.

4.2 Дана оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

5. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ГО «НОВИЙ ФОРМАТ ОСВІТИ»

01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 46, квартира 19

Код ЄДРПОУ 39456702

IBAN UA043052990000026009006226644 в АТ КБ «Приватбанк»

Призначення платежу: «Внески на здійснення статутної діяльності. ПІБ платника».